Persoonlijke gegevens

Wij respecteren de privacy van onze klanten en bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt geheel in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
 
Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens en alle andere gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het opstellen van offertes, contracten, facturen plannen, behorende bij onze dienstverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.